Bố cáo là gì? Vì sao phải đăng bố cáo?

Bố cáo là gì? Vì sao phải đăng bố cáo?

--- bởi Mã Số Thuế vào lúc .

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là thủ tục, hình thức giới thiệu doanh nghiệp với công chúng. Doanh nghiệp có trách nhiệm phải đăng thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp.


Bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì?

Nói một cách dễ hiểu, bố cáo thành lập doanh nghiệp là thủ tục, là hình thức giới thiệu doanh nghiệp với công chúng. Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải có trách nhiệm đăng thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp của cơ quan Đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết, báo điện tử trong ba số liên tiếp theo Điều 28 Luật Doanh nghiệp.

Khi nào thì doanh nghiệp phải đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp?

Hiện nay theo luật doanh nghiệp hiện hành, có bốn thời điểm bắt buộc doanh nghiệp phải đăng bố cáo lên Cổng thông tin doanh nghiệp bao gồm các trường hợp sau:

 • Ngay sau khi thành lập doanh nghiệp mới;
 • Ngay sau khi doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Ngay sau khi doanh nghiệp quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Ngay sau khi doanh nghiệp thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng công bố nội dung trong các trường hợp sau: doanh nghiệp chỉ thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 47 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hoặc chỉ cập nhật thông tin về mã ngành, nghề kinh doanh và mã ngành, nghề kinh doanh chính hoặc thực hiện đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT.

Nội dung chủ yếu của đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì?

Theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp phải đăng bố cáo thông tin trong các trường hợp sau:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền phát hành đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Nơi đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức quy định như trên.

Có những phương thức đăng bố cáo nào?

Khi doanh nghiệp được thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, giải thể hoặc phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông thì phải công bố thông tin trên một trong ba kênh thông tin để công bố nội dung đăng ký kinh doanh:

 • Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
 • Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trường hợp doanh nghiệp sau khi được thành lập mà công bố không đúng thông tin về đăng ký kinh doanh thì sẽ bị sử phạt hành chính.

Xử lý như thế nào đối với trường hợp cố tình không đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Các doanh nghiệp không thực hiện quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo đúng quy định, pháp luật của nhà nước