Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật

2800106231

Mã số 2800106231 là mã số thuế của Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật.


Người đại diện theo pháp luật của Chi Cục Bảo Vệ Thực VậtLê Văn Vương - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật:

  • Địa chỉ:
    Xã Đông Tân, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
    .
  • Số điện thoại (0237) 3852619.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2800106231 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thanh Hóa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2800106231 được cập nhật lần cuối vào lúc .