Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Sữa Tại Thanh Hóa - Địa Điểm Kinh Doanh Và Giới Thiệu Sản Phẩm Số 35

6001671636

Mã số thuế 6001671636 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 6001671636 là mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Sữa Tại Thanh Hóa - Địa Điểm Kinh Doanh Và Giới Thiệu Sản Phẩm Số 35 được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 6001671636.


Người đại diện theo pháp luật của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Sữa Tại Thanh Hóa - Địa Điểm Kinh Doanh Và Giới Thiệu Sản Phẩm Số 35Mai Thị Trang - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Sữa Tại Thanh Hóa - Địa Điểm Kinh Doanh Và Giới Thiệu Sản Phẩm Số 35 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 6001671636 với mã số thuế là 6001671636 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Sữa Tại Thanh Hóa - Địa Điểm Kinh Doanh Và Giới Thiệu Sản Phẩm Số 35 đã thành lập được hơn 1 tuần.

Thông tin liên hệ của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Sữa Tại Thanh Hóa - Địa Điểm Kinh Doanh Và Giới Thiệu Sản Phẩm Số 35:

  • Địa chỉ:
    Số 46A, Buôn Ea M'tá, Xã Ea Bhốc, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6001671636 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đắk Lắk.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Sữa Tại Thanh Hóa - Địa Điểm Kinh Doanh Và Giới Thiệu Sản Phẩm Số 35 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.