Công Ty Cổ Phần Architec Design Viet Nam

2500654879

Mã số 2500654879 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Architec Design Viet Nam.

Công Ty Cổ Phần Architec Design Viet Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2500654879 kể từ ngày 15/10/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Architec Design Viet Nam:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Vĩnh Phúc
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2500654879 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Vĩnh Phúc.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Architec Design Viet Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2500654879 được cập nhật lần cuối vào lúc .