Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Hà Nội Xanh

2400919634

Mã số 2400919634 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Hà Nội Xanh.

Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Hà Nội Xanh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2400919634 kể từ ngày 14/09/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Hà Nội Xanh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bắc Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2400919634 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Hà Nội Xanh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2400919634 được cập nhật lần cuối vào lúc .