Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Khẩu Dược Liệu Nông Sản Quốc Bảo

5000890009

Mã số 5000890009 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Khẩu Dược Liệu Nông Sản Quốc Bảo.

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Khẩu Dược Liệu Nông Sản Quốc Bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5000890009 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Khẩu Dược Liệu Nông Sản Quốc Bảo:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tuyên Quang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5000890009 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tuyên Quang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Chế Biến Xuất Khẩu Dược Liệu Nông Sản Quốc Bảo trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5000890009 được cập nhật lần cuối vào lúc .