Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đúc & Thương Mại Hoàng Kim

0601219396

Mã số 0601219396 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đúc & Thương Mại Hoàng Kim.

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đúc & Thương Mại Hoàng Kim đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0601219396 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đúc & Thương Mại Hoàng Kim:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Nam Định
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0601219396 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Nam Định.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Đúc & Thương Mại Hoàng Kim trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0601219396 được cập nhật lần cuối vào lúc .