Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Nội Thất Anh Minh

0202046487

Mã số 0202046487 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Nội Thất Anh Minh.

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Nội Thất Anh Minh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202046487 kể từ ngày 16/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Nội Thất Anh Minh:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202046487 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Nội Thất Anh Minh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202046487 được cập nhật lần cuối vào lúc .