Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Blouse

2400881067

Mã số 2400881067 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Blouse - còn có tên giao dịch là BLOUSE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY.

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Blouse đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2400881067 kể từ ngày 14/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 14/01/2020, tính đến nay Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Blouse đã thành lập được hơn 7 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ BlouseVũ Hải Nam - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Blouse:

  • Địa chỉ:
    Số 29, Đường Nhật Đức, Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
    .
  • Số điện thoại 02043518888.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2400881067 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Blouse trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2400881067 được cập nhật lần cuối vào lúc .