Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Bắc Việt

2400915421

Mã số 2400915421 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Bắc Việt.

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Bắc Việt đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2400915421 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Bắc Việt:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bắc Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2400915421 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Bắc Việt trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2400915421 được cập nhật lần cuối vào lúc .