Công Ty Cổ Phần Đại Kim

0100100382

Mã số 0100100382 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đại Kim - còn có tên giao dịch là ĐẠI KIM JOINT STCK COMPANY.

Công Ty Cổ Phần Đại Kim đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0100100382 kể từ ngày 16/05/1998 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/01/2000, tính đến nay Công Ty Cổ Phần Đại Kim đã thành lập được hơn 23 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đại KimPhạm Thành Công - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đại Kim:

  • Địa chỉ:
    Số 2 Kim giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    .
  • Số điện thoại 0048584583.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0100100382 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đại Kim trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0100100382 được cập nhật lần cuối vào lúc .