Công Ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải VMC

3002255295

Mã số 3002255295 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải VMC.

Công Ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải VMC đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3002255295 kể từ ngày 13/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải VMC:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hà Tĩnh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3002255295 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Tĩnh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải VMC trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3002255295 được cập nhật lần cuối vào lúc .