Công Ty Cổ Phần Đại Phát Cao Bằng

4800923942

Mã số 4800923942 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đại Phát Cao Bằng.

Công Ty Cổ Phần Đại Phát Cao Bằng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4800923942 kể từ ngày 12/05/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đại Phát Cao Bằng:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Cao Bằng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4800923942 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Cao Bằng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đại Phát Cao Bằng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4800923942 được cập nhật lần cuối vào lúc .