Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Hưng Mạnh

0202128059

Mã số 0202128059 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Hưng Mạnh.

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Hưng Mạnh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202128059 kể từ ngày 14/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Hưng Mạnh:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202128059 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Hưng Mạnh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202128059 được cập nhật lần cuối vào lúc .