Công Ty Cổ Phần Đông Hợp Hưng

0601222832

Mã số 0601222832 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đông Hợp Hưng.

Công Ty Cổ Phần Đông Hợp Hưng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0601222832 kể từ ngày 14/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đông Hợp Hưng:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Nam Định
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0601222832 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Nam Định.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đông Hợp Hưng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0601222832 được cập nhật lần cuối vào lúc .