Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Phú Yên Land

4401085054

Mã số 4401085054 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Phú Yên Land.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Phú Yên Land đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4401085054 kể từ ngày 14/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Phú Yên Land:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Phú Yên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4401085054 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Phú Yên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Phú Yên Land trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4401085054 được cập nhật lần cuối vào lúc .