Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đất Việt 24H

5400511858

Mã số thuế 5400511858 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5400511858 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đất Việt 24H - còn có tên giao dịch là Dat Viet 24h Investment Joint Stock Company được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 5400511858.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đất Việt 24HHà Huy Quận - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đất Việt 24H đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 5400511858 với mã số thuế là 5400511858 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đất Việt 24H đã thành lập được hơn 1 tuần.

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đất Việt 24H:

  • Địa chỉ:
    Khu phố Chợ, tiểu khu 13, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5400511858 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hòa Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đất Việt 24H trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.