Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Và Thương Mại Thành Lộc

3101081949

Mã số 3101081949 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Và Thương Mại Thành Lộc.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Và Thương Mại Thành Lộc đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3101081949 kể từ ngày 14/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 14/01/2020, tính đến nay Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Và Thương Mại Thành Lộc đã thành lập được hơn 7 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Và Thương Mại Thành LộcĐinh Văn Lễ - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Và Thương Mại Thành Lộc:

  • Địa chỉ:
    Số 42, Triệu Quang Phục, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
    .
  • Số điện thoại 0912414834.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3101081949 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Và Thương Mại Thành Lộc trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3101081949 được cập nhật lần cuối vào lúc .