Công Ty CP Đầu Tư Everfarm

3002140093

Mã số 3002140093 là mã số thuế của Công Ty CP Đầu Tư Everfarm.

Công Ty CP Đầu Tư Everfarm đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3002140093 kể từ ngày 14/08/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 14/08/2019, tính đến nay Công Ty CP Đầu Tư Everfarm đã thành lập được hơn 12 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty CP Đầu Tư EverfarmNguyễn Phi Long - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty CP Đầu Tư Everfarm:

  • Địa chỉ:
    Thôn Tân Hà, Xã Kỳ Hưng, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
    .
  • Số điện thoại 02393854930.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3002140093 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Tĩnh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty CP Đầu Tư Everfarm trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3002140093 được cập nhật lần cuối vào lúc .