Công Ty Cổ Phần Đầu Tư JLD

1001220539

Mã số 1001220539 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư JLD.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư JLD đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1001220539 kể từ ngày 14/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư JLD:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Thái Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1001220539 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thái Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư JLD trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1001220539 được cập nhật lần cuối vào lúc .