Công Ty CP Đầu Tư - Sản Xuất - Thương Mại - Xây Dựng Triệu Long

3901313557

Mã số 3901313557 là mã số thuế của Công Ty CP Đầu Tư - Sản Xuất - Thương Mại - Xây Dựng Triệu Long.

Công Ty CP Đầu Tư - Sản Xuất - Thương Mại - Xây Dựng Triệu Long đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3901313557 kể từ ngày 08/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty CP Đầu Tư - Sản Xuất - Thương Mại - Xây Dựng Triệu Long:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tây Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3901313557 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tây Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty CP Đầu Tư - Sản Xuất - Thương Mại - Xây Dựng Triệu Long trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3901313557 được cập nhật lần cuối vào lúc .