Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Kon Kơ Tu

6101289413

Mã số 6101289413 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Kon Kơ Tu.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Kon Kơ Tu đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6101289413 kể từ ngày 13/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Kon Kơ Tu:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh KonTum
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6101289413 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Kon Tum.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Kon Kơ Tu trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6101289413 được cập nhật lần cuối vào lúc .