Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản QTG

0109891393

Mã số 0109891393 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản QTG.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản QTG đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0109891393 kể từ ngày 18/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản QTG:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hà Nội
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0109891393 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản QTG trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0109891393 được cập nhật lần cuối vào lúc .