Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Sông Lô

5000887341

Mã số 5000887341 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Sông Lô.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Sông Lô đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5000887341 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Sông Lô:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tuyên Quang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5000887341 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tuyên Quang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Sông Lô trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5000887341 được cập nhật lần cuối vào lúc .