Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng JSC

4001236051

Mã số 4001236051 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng JSC.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng JSC đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4001236051 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng JSC:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Nam
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4001236051 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Nam.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Xây Dựng JSC trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4001236051 được cập nhật lần cuối vào lúc .