Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tổng Hợp Trường Thịnh

0109899240

Mã số 0109899240 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tổng Hợp Trường Thịnh.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tổng Hợp Trường Thịnh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0109899240 kể từ ngày 26/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tổng Hợp Trường Thịnh:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hà Nội
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0109899240 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tổng Hợp Trường Thịnh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0109899240 được cập nhật lần cuối vào lúc .