Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trần Trường Giang

2500663496

Mã số 2500663496 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trần Trường Giang.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trần Trường Giang đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2500663496 kể từ ngày 07/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trần Trường Giang:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Vĩnh Phúc
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2500663496 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Vĩnh Phúc.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trần Trường Giang trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2500663496 được cập nhật lần cuối vào lúc .