Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chứng Nhận Và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

0402108571

Mã số 0402108571 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chứng Nhận Và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp.

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chứng Nhận Và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0402108571 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chứng Nhận Và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0402108571 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chứng Nhận Và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0402108571 được cập nhật lần cuối vào lúc .