Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Sản Xuất Gia Nguyễn

0109077480

Mã số 0109077480 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Sản Xuất Gia Nguyễn - còn có tên giao dịch là GIA NGUYEN PRODUCTION AND TRADING SERVICES JOINT STOCK COMPANY.

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Sản Xuất Gia Nguyễn đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0109077480 kể từ ngày 22/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 22/01/2020, tính đến nay Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Sản Xuất Gia Nguyễn đã thành lập được hơn 8 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Sản Xuất Gia NguyễnNguyễn Đắc Sơn - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Sản Xuất Gia Nguyễn:

  • Địa chỉ:
    Khối 6, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
    .
  • Số điện thoại 0859186888.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0109077480 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Sản Xuất Gia Nguyễn trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0109077480 được cập nhật lần cuối vào lúc .