Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại XNK Tương Lai Xanh

0202058274

Mã số 0202058274 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại XNK Tương Lai Xanh.

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại XNK Tương Lai Xanh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202058274 kể từ ngày 20/11/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại XNK Tương Lai Xanh:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202058274 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại XNK Tương Lai Xanh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202058274 được cập nhật lần cuối vào lúc .