Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Phát Triển HKT

0202134165

Mã số 0202134165 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Phát Triển HKT.

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Phát Triển HKT đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202134165 kể từ ngày 25/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Phát Triển HKT:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202134165 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Phát Triển HKT trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202134165 được cập nhật lần cuối vào lúc .