Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo New Flower

5000890016

Mã số 5000890016 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo New Flower.

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo New Flower đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5000890016 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo New Flower:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tuyên Quang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5000890016 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tuyên Quang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo New Flower trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5000890016 được cập nhật lần cuối vào lúc .