Công Ty Cổ Phần Gỗ Xương Giang

2400885008

Mã số 2400885008 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Gỗ Xương Giang.

Công Ty Cổ Phần Gỗ Xương Giang đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2400885008 kể từ ngày 26/03/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Gỗ Xương Giang:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bắc Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2400885008 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Gỗ Xương Giang trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2400885008 được cập nhật lần cuối vào lúc .