Công Ty Cổ Phần Intelastic

0801294954

Mã số thuế 0801294954 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 0801294954 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Intelastic được thành lập vào ngày .


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần IntelasticNguyễn Văn Ninh - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty Cổ Phần Intelastic đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0801294954 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty Cổ Phần Intelastic đã thành lập được hơn 1 tuần.

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Intelastic:

  • Địa chỉ:
    Khu 15, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0801294954 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Intelastic trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.