Công Ty Cổ Phần Lợn Giống Dân Quyền

2800105862

Mã số 2800105862 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Lợn Giống Dân Quyền.

Công Ty Cổ Phần Lợn Giống Dân Quyền đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2800105862 kể từ ngày 22/10/2002 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 07/12/1992, tính đến nay Công Ty Cổ Phần Lợn Giống Dân Quyền đã thành lập được hơn 18 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Lợn Giống Dân QuyềnNguyễn Đăng Dung - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Lợn Giống Dân Quyền:

  • Địa chỉ:
    Xã Dân Quyền, Xã Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
    .
  • Số điện thoại 0373569132.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2800105862 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thanh Hóa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Lợn Giống Dân Quyền trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2800105862 được cập nhật lần cuối vào lúc .