Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Giải Pháp Công Nghệ Go-E

0316152721

Mã số 0316152721 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Giải Pháp Công Nghệ Go-E - còn có tên giao dịch là GO-E TECHNOLOGY SOLUTION TRAVEL JOINT STOCK COMPANY.

Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Giải Pháp Công Nghệ Go-E đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316152721 kể từ ngày 20/02/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 20/02/2020, tính đến nay Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Giải Pháp Công Nghệ Go-E đã thành lập được hơn 1 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Giải Pháp Công Nghệ Go-EBùi Thị Minh Hiếu - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Giải Pháp Công Nghệ Go-E:

  • Địa chỉ:
    Phòng G0-02.06, Tầng 2 Khu Văn Phòng, Toà nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Số điện thoại 0988854549.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316152721 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Giải Pháp Công Nghệ Go-E trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316152721 được cập nhật lần cuối vào lúc .