Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Số 6 - Phi Lĩnh

5600337798

Mã số 5600337798 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Số 6 - Phi Lĩnh.

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Số 6 - Phi Lĩnh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5600337798 kể từ ngày 23/06/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Số 6 - Phi Lĩnh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Điện Biên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5600337798 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Điện Biên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Số 6 - Phi Lĩnh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5600337798 được cập nhật lần cuối vào lúc .