Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tích Trữ Thông Minh

0316911954

Mã số 0316911954 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tích Trữ Thông Minh.

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tích Trữ Thông Minh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316911954 kể từ ngày 21/06/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tích Trữ Thông Minh:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316911954 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tích Trữ Thông Minh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316911954 được cập nhật lần cuối vào lúc .