Công Ty Cổ Phần Nghỉ Dưỡng Cư Yên Hòa Bình - Mega

5400524536

Mã số 5400524536 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nghỉ Dưỡng Cư Yên Hòa Bình - Mega.

Công Ty Cổ Phần Nghỉ Dưỡng Cư Yên Hòa Bình - Mega đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5400524536 kể từ ngày 08/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Nghỉ Dưỡng Cư Yên Hòa Bình - Mega:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hòa Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5400524536 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hòa Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Nghỉ Dưỡng Cư Yên Hòa Bình - Mega trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5400524536 được cập nhật lần cuối vào lúc .