Công Ty Cổ Phần Nha Khoa Và Thẩm Mỹ Chez Miền Trung

4300849176

Mã số 4300849176 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nha Khoa Và Thẩm Mỹ Chez Miền Trung - còn có tên giao dịch là CHEZ MIEN TRUNG DENTISTRY AND COSMETIC JOINT STOCK COMPANY.

Công Ty Cổ Phần Nha Khoa Và Thẩm Mỹ Chez Miền Trung đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4300849176 kể từ ngày 22/01/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 22/01/2020, tính đến nay Công Ty Cổ Phần Nha Khoa Và Thẩm Mỹ Chez Miền Trung đã thành lập được hơn 8 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Nha Khoa Và Thẩm Mỹ Chez Miền TrungPhạm Nhật Huy - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Nha Khoa Và Thẩm Mỹ Chez Miền Trung:

  • Địa chỉ:
    PG 03-15-15A-16-17 Phan Đăng Lưu, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
    .
  • Số điện thoại 0903717199.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4300849176 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Ngãi.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Nha Khoa Và Thẩm Mỹ Chez Miền Trung trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4300849176 được cập nhật lần cuối vào lúc .