Công Ty Cổ Phần Nhật Nam Tokyo

4601585583

Mã số 4601585583 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nhật Nam Tokyo.

Công Ty Cổ Phần Nhật Nam Tokyo đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4601585583 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Nhật Nam Tokyo:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Thái Nguyên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4601585583 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thái Nguyên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Nhật Nam Tokyo trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4601585583 được cập nhật lần cuối vào lúc .