Công Ty Cổ Phần Nhựa Sunshine

5702100692

Mã số 5702100692 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nhựa Sunshine.

Công Ty Cổ Phần Nhựa Sunshine đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5702100692 kể từ ngày 28/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Nhựa Sunshine:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5702100692 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Nhựa Sunshine trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5702100692 được cập nhật lần cuối vào lúc .