Công Ty CP Nông Nghiệp Hữu Cơ Hậu Giang

6300352483

Mã số 6300352483 là mã số thuế của Công Ty CP Nông Nghiệp Hữu Cơ Hậu Giang.

Công Ty CP Nông Nghiệp Hữu Cơ Hậu Giang đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6300352483 kể từ ngày 13/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty CP Nông Nghiệp Hữu Cơ Hậu Giang:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hậu Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6300352483 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hậu Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty CP Nông Nghiệp Hữu Cơ Hậu Giang trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6300352483 được cập nhật lần cuối vào lúc .