Công Ty Cổ Phần Nông Trại Hữu Cơ Ong Vàng

5801433653

Mã số 5801433653 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nông Trại Hữu Cơ Ong Vàng.

Công Ty Cổ Phần Nông Trại Hữu Cơ Ong Vàng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5801433653 kể từ ngày 22/05/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Nông Trại Hữu Cơ Ong Vàng:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801433653 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Nông Trại Hữu Cơ Ong Vàng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5801433653 được cập nhật lần cuối vào lúc .