Công Ty Cổ Phần Sao Hồng Thái Nguyên

4601562480

Mã số 4601562480 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sao Hồng Thái Nguyên.

Công Ty Cổ Phần Sao Hồng Thái Nguyên đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4601562480 kể từ ngày 16/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sao Hồng Thái Nguyên:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Thái Nguyên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4601562480 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thái Nguyên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Sao Hồng Thái Nguyên trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4601562480 được cập nhật lần cuối vào lúc .