Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Và In Hà An

3200728627

Mã số 3200728627 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Và In Hà An.

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Và In Hà An đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3200728627 kể từ ngày 14/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Và In Hà An:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Trị
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3200728627 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Trị.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Và In Hà An trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3200728627 được cập nhật lần cuối vào lúc .