Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Y Tế Told Tree

0316543362

Mã số 0316543362 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Y Tế Told Tree.

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Y Tế Told Tree đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316543362 kể từ ngày 16/10/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Y Tế Told Tree:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316543362 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Y Tế Told Tree trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316543362 được cập nhật lần cuối vào lúc .