Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Gốm Tâm Linh Bát Tràng

0901081607

Mã số 0901081607 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Gốm Tâm Linh Bát Tràng.

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Gốm Tâm Linh Bát Tràng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0901081607 kể từ ngày 01/07/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Gốm Tâm Linh Bát Tràng:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hưng Yên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0901081607 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hưng Yên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Gốm Tâm Linh Bát Tràng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0901081607 được cập nhật lần cuối vào lúc .