Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Công Nghiệp Toàn Cầu

0109888545

Mã số 0109888545 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Công Nghiệp Toàn Cầu.

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Công Nghiệp Toàn Cầu đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0109888545 kể từ ngày 14/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Công Nghiệp Toàn Cầu:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hà Nội
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0109888545 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Công Nghiệp Toàn Cầu trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0109888545 được cập nhật lần cuối vào lúc .