Công Ty CP Sản Xuất Và Đầu Tư Thái Bình Dương

3603816900

Mã số 3603816900 là mã số thuế của Công Ty CP Sản Xuất Và Đầu Tư Thái Bình Dương.

Công Ty CP Sản Xuất Và Đầu Tư Thái Bình Dương đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3603816900 kể từ ngày 11/06/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty CP Sản Xuất Và Đầu Tư Thái Bình Dương:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đồng Nai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3603816900 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty CP Sản Xuất Và Đầu Tư Thái Bình Dương trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3603816900 được cập nhật lần cuối vào lúc .